Persondata

Information om brug af persondata ved opstart på behandlingsforløb, samt opbevaring af oplysninger om behandlingsforløbet:

Ved køb af produkter hos CBD Silkeborg indsamler og opbevarer vi nødvendige oplysninger til vores journalsystem, til brug for fremtidige henvendelser.

Ved samtykke til behandlingsplan, som gennemgås med dig før opstart, bekræfter du, at du er blevet informeret om  følgende:

– At samtykkeerklæringen kun er gyldig, fordi du har afgivet den frivilligt, og at dit samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes.

– At oplysningerne anvendes udelukkende i forbindelse med din henvendelse ang. den iværksatte behandling.

– At vi kan bruge oplysningerne i den videre behandling og til kommunikation desangående.

GDPR

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så skriv eller ring til os på:
Mail: troels88@icloud.dk
Tlf.: 51 20 24 88

Cannabisblad - cbdsilkeborg.dk